ಪ್ಯಾರಾಮೋಟರಿಂಗ್ | Mysuru Dasara 2019

ಸ್ಥಳ:

ಮಹಾರಾಜ ಮೈದಾನ

ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್

ಸಮಯ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೧೦ ರಿಂದ ಸಂಜೆ ೬ ರವರೆಗೆ

ದಿನಾಂಕ :

೨೯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ -೭ ಅಕ್ಟೋಬರ್

ಶುಲ್ಕ

1999 INR