ತಲಕಾವೇರಿ | Mysuru Dasara 2019

ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ 46ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಘಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಾವೇರಿ ಮೂಲವು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಲಕಾವೇರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಬರುವ ತುಲಾ ಸಂಕ್ರಮಣ ದಿನದಂದು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ತಲಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಮಾತೆಯ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿಖರವಿದೆ. ಇದು ಪರ್ವತಗಳ ವಿಹಾಂಗ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿಳಾಸ:

ತಲಕಾವೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ