ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳು | Mysuru Dasara 2019

ದಸರಾ ಉಪ ಸಮಿತಿಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರು ಉಪ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
1 ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಆಮಂತ್ರಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ. ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 – 2422110
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448556953
ಶ್ರೀ ಶಶಿಕುಮಾರ್
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9449276306
ಶ್ರೀ ಕುಬೇರಪ್ಪ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಚೇರಿ – ೮
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 – 2418803
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 8073995839
2 ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಶ್ರೀ ಕೆ. ಟಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ಮೈಸೂರು ನಗರ, ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 2418100
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480802201
ಮೆರವಣಿಗೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಬಿ.ಟಿ ಕವಿತಾ
ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನ,ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ :0821-2418102
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9480802203
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9538322153 (W)


ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು

ಶ್ರೀ ಚನ್ನಯ್ಯ
ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ಸಿ. ಎ. ಆರ್, ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480802204

ಶ್ರೀ ಗಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ದೇವರಾಜ ವಿಭಾಗ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9845810040 (W)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480802211ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ. ಹೆಚ್.(Co-Ordination)
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೈತಿ ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ :0821-2513225
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :9741513007


ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್
ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು
ಎನ್. ಆರ್. ವಿಭಾಗ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 994573322 (W)
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480802212

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ , (Co- Ordination)
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ವಲಯ – 5ಎ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9901926289

3 ಸ್ತಬ್ದ ಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡೆ
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480873004
ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಲಿಂಗರಾಜು
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480573121
ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9482499718
4 ರೈತ ದಸರಾ(ಗ್ರಾಮೀಣ ದಸರಾ) ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜು
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 – 2526354
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480873666
ಶ್ರೀ ಮಹಂತೇಶ್
ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 – 2442239 / 2523700
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448540732
ಡಾ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 – 2420606
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 6361898350
5 ಕ್ರೀಡೆ ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ
ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9449597178
ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಕೆ. ಎಲ್
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9632377014
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸುರೇಶ್ (Co- Ordination)
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480886478
6 ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದಸರಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 – 2330052
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9480873000
ಶ್ರೀ ವಿ ಎನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವಾಮಿ
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಂಗಾಯಣ,
ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 – 2512639
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9916600027
ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ (Committee Affairs)
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ,
ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ : 0821 – 2513225
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9741513007


ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ (Co- Ordination)
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಅರಮನೆ ಮಂಡಳಿ
ಮೈಸೂರು
ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 9448882766

7 ಲಲಿತಕಲೆ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಜಿ
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಬಂಧಕರು
ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9482578831
ಶ್ರೀ ಚನ್ನಪ್ಪ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2513225
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9741513007
ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್‌.ಎಂ
ಹಿರಿಯ ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿ
ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ
ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2561240
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9945229477
8 ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಡಾ. ಹೆಚ್‌ . ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಮೈಸೂರು
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2417101
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 94808045500
ಶ್ರೀ ಮುನಿಗೋಪಾಲರಾಜು
ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಮೈಸೂರು
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2462131
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9448994733
ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಚೆಸ್ಕಾಂ, ಎನ್.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2344165
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9448994770
9 ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 8660318799
ಪ್ರೊ. ಲೋಲಾಕ್ಷಿ
ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9480157279
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೈಸೂರು
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2411349
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9480873100
10 ಯೋಗ ದಸರಾ ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ
ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ
9945822696
ಕುಮಾರಿ  ರಾಣಿ
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಉದೋಗ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ
ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9113982513
ಡಾ. ಬಿ.ಎಸ್‌. ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯುಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ , ಆಯುಶ್ ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9448566705
11 ಯುವ ಸಂಭ್ರಮ /ಯುವದಸರಾ ಶ್ರೀ ರಿಷ್ಯಂತ್‌
ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ,ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2520040
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9480805001
ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಣ್ಣಯ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಎಂ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌
ಮೈಸೂರು
ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ8884103333
ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ
ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ9902006089
12 ಮಹಿಳಾ, ಮಕ್ಕಳ ದಸರಾ ಶ್ರೀ ಪ್ರೇಮ್‌ ಕುಮಾರ್‌
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್‌,ಮೈಸೂರು.
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2526321
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ
9480873002
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾ
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,ಮೈಸೂರು.
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ 0921-2495432
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9986567184
ಶ್ರೀ. ಪಾಂಡುರಂಗ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9448999349
13 ಆಹಾರ ಮೇಳ ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎಸ್‌.ಕಾಂತರಾಜು
ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಮೈಸೂರು.
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2421942
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9945713215
ಶ್ರೀ ಶಿವಣ್ಣ ಪಿ.
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು.
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2422107
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9448439392
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್‌.ಕೆ. ರಾಮು
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
(ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಪಡಿತರ ಪ್ರದೇಶ)
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜುಇಲಾಖೆ,
ಮೈಸೂರು ನಗರ.
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2422107
ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ 9448051793
14 ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ ಹೆಗಡೆ
ಆಯುಕ್ತರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾ
ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2418803
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9480391234
ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮೂರ್ತಿ,
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು, ವಲಯ ಕಛೇರಿ-3.
ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
ಮೊ.ಸಂಖ್ಯೆ 9980557442
ಡಾ: ಜಯಂತ್‌,
ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ಮೈಸೂರು ಮಹಾ ನಗರಪಾಲಿಕೆ, ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9448325885
15 ಚಲನಚಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್‌,
ಜ೦ಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಟೌನ್‌ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್‌, ಮೈಸೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮೈಸೂರು.
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9741880755
ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾಜು
ಉಪ ನಿರ್ದಶಕರು,
ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಛೇರಿ, ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9448656954
ಶ್ರೀ ಆರ್ ರಾಜು
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು
ಪ್ರಚಾರ ಇಲಾಖೆ, ಮೈಸೂರು
ದೂ. ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2420050
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9480841229
16 ಕುಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ನೇಹಾ
ಅಪರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು.
ದೂ.ಸಂಖ್ಯೆ 0821-2446638
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9480805002
ಕು.ಕ್ಷಮಾ
ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,ಮೈಸೂರು (ಗ್ರಾ)
ಉಪವಿಭಾಗ, ಮೈಸೂರು
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ 9480805020
ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ,ಮೈಸೂರು.
ಮೊ. ಸಂಖ್ಯೆ7829999267