ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

ಫೋನ್: 0821-2422302
ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ: 1077

ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಫೋನ್: 0821-241 8800

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ

ಫೋನ್: 0821-242 1051

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ

ಫೋನ್: 0821-2422096

ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ?:  
ನಿಮ್ಮ ವಿವರಗಳನ್ನು dasaramysuru@gmail.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ

ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ dasaramysuru@gmail.com ಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ.