ದಸರಾ ಟಿಕೆಟ್ಸ್

ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು  ಟಿಕೆಟ್ಸ್ : Buy Now

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ  ದಸರಾ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ : Buy Now

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2018 ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ :  Buy Now

ದಸರಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

  • ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ
  • ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್
  • ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಬನ್ನಿಮಂಟಪ
  • ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯ
  • ಚಾಮುಂಡಿ ಟೆಂಪಲ್ (ವಿ ಐ ಪಿ ದರ್ಶನ)