ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು?
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಏನು?
ಮೈಸೂರು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ?
ನಾನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೇನೆ. ಬರಲು ಯಾವ ಯಾವ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ?
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೌಕರ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?
ಯಾವ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ?
ನಗರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ವಿ. ಐ. ಪಿ. ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಟಿಕೇಟ್ ದರ ಎಷ್ಟು?
ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೇನೆ. ನಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದೆ?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಮೀಪವಾಗುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳು ಯಾವುವು?
ಟಿಕೇಟ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಎಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಟಿಕೇಟ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ?
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದೇ?
ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು?
ಟಿಕೇಟ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಮುಗಿದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಪಟ್ಟಿ ಇರುವುದೇ?
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮಿತಿ ಇದೆಯೇ?
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ?
ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇ?
ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?
ನಾನು ಸಂಗೀತ ರಂಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ / ಕಾಮ್ಕೋರ್ಡರ್ ತರಬಹುದೇ?
ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನು?
ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ?
ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು?
ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗವೇನು?