ಆನೆಗಳ ವಿವರ

ವಿಕ್ರಮ
ವಿಜಯ
ಕಾವೇರಿ
ಗೋಪಿ
ಧನಂಜಯ
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಅಭಿಮನ್ಯು
ಬಲರಾಮ
ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ
ದ್ರೋಣ
ಅರ್ಜುನ
ಚೈತ್ರ