ಆನೆಗಳ ವಿವರ

ಅರ್ಜುನ
ಬಲರಾಮ
ಅಭಿಮನ್ಯು
ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ
ಕಾವೇರಿ
ವಿಜಯ
ವಿಕ್ರಮ
ಗೋಪಿ
ಹರ್ಷ
ಪ್ರಶಾಂತ
ಗಜೇಂದ್ರ
ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಕೃಷ್ಣ
ದ್ರೋಣ
ಭೀಮ